Ad hoc grupper

Sprog- og kommunikationsudvalget har igangsæt en række ad hoc grupper, som hen over efteråret og ind i 2019 arbejder med forskellige temaer. Alle er velkommen til at tilmelde sig én eller flere af grupperne. Send en email til kontaktperson Dorte Olsen sku@enhedslisten.dk hvis du gerne vil med i én eller flere grupper.

Grupperne er

Gruppe 1. Udarbejder et standardoplæg om politisk framing til brug for møder i lokalafdelinger
Gruppe 2+3. Udarbejder forslag til tekster til kampagner med metaforer der framer EHL.s  politik og  arbejder med at omformulere Enhedslistens principprogram – sætte flere metaforer og begreber på afsnittene, så principprogrammet både taler til følelser og og synliggør paritets visioner og værdier
Gruppe 4. Vil læse og udpege den politiske framing i Venstres partiprogram
Gruppe 5. Læser bogen Capitalism vs Freedom: The Toll Road to Serfdom , af Rob Larson (2018) og udfra dette uddrager argumenter om at kapitalismen ikke er frihed
Gruppe 6. Drøfter idéer til ny debatformer – hvordan kan vi fremme en god og udviklende debatkultur –  internt og eksternt?