Møde i sprog- og kommunikationsudvalget

Kom til møde i sprog- og kommunikationsudvalget, på Landskontoret i Studiestræde 24, København K

Søndag 8. september kl. 11 – 16

Program

11.00 – 11.15. Velkommen og præsentation

11.15 – 13.15. Enhedslistens overvejelser om sprog og politisk framing. Ved Mads Tanghøje, leder af presse og kommunikation. Oplæg og debat

13.15 – 14.00. Frokost

14.15 – 14.45. Erfaringer fra ad hoc grupperne, samt koordinationsgruppens oplæg til det videre arbejde i udvalget

14.45 – 15.45. Gruppedrøftelser af det videre arbejde i udvalget. Kort skriftlig opsamling i grupperne

15.45 – 16.00. Valg af koordinationsgruppe

Enhedslistens sprog- og kommunikationsudvalg opgaver er at analysere og vurdere sprog og sprogbrug i den politiske debat. Det gør vi ved at undersøge og pege på begreber og metaforer, der udtrykker Enhedslistens politik, og ved at finde og dekonstruere højrefløjens metaforer, så de politiske implikationer synliggøres.
Eller sagt med andre ord:

Sprog- og kommunikationsudvalget giver Enhedslistens værdier en gang billedskabende hjertemassage og flår masken af højrefløjens manipulerende metaforer

Læs artiklen: Sproget har magt over hjerter og hjerne her