Om udvalget

Sprog- og kommunikationsudvalget blev endeligt etableret 2. september 2018.

Udvalget analyserer og vurderer sprog og sprogbrug i den politiske debat. Formålet er at forbedre kvaliteten af partiets kommunikation. Det sker gennem to sideløbende processer – udvalgets kommisorium

  1. Udvalget undersøger og peger på begreber og metaforer, der udtrykker Enhedslistens værdier og politik og derfor kan anvendes i den politiske kommunikation
  2. Udvalget finder og dekonstruerer højrefløjens begreber og metaforer, så de politiske implikationer synliggøres

Udvalget stiller sin viden og analyser til rådighed for partiet på alle niveauer. Det kan ske i form af artikler i R+G, notater, kortere tekster samt oplæg for folketingsgruppen, presseafdelingen, hovedbestyrelsen, kandidattræf, kommunaltræf, byg-op-træf og andre uddannelsesinitiativer, sommerlejr og SUF- arrangementer.

Udvalget tilbyder også at kommentere og levere input til partitekster og taler, hvor det bliver efterspurgt, og hvor det er praktisk og tidsmæssigt muligt.

Udvalget følger vedtægternes § 16 om landsdækkende udvalg.

Koordinationsgruppen for udvalget er: Asger Kallesøe, Bevan Presley, Flemming Egelund, Lise Lansner og kontaktperson Dorte Olsen sku@enhedslisten.dk